Hvorfor velge en mester?

En mester har solid fagkompetanse

En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

En mester er en seriøs yrkesutøver

Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder.

En mester leverer kvalitet

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker.

En mester er løsningsorientert

En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.

En mester tar ansvar for ansatte og for faget

En mesterbedrift arbeider aktivt med kompetanseheving blant de ansatte og tar ansvar for opplæring av lærlinger. Mesteren utvikler fagkunnskapen og fører kompetansen videre til nye generasjoner.

En mester tar ansvar for miljøet

I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

En mester gir trygghet

En mester utfører arbeidet sitt med basis i lange håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Kunden orienteres om alternative løsninger mht. pris og kvalitet.

En mester ivaretar dine interesser som forbruker

En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser.

Det er lønnsomt å velge en mester

I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat.

Fagkunnskap gir trygghet!